Tốt nhất Điện thoại thông minh april 2024 - Điểm và giá

1 T 100Điểm vivo iQOO 11

vivo iQOO 11

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
2 T 100Điểm OnePlus 11

OnePlus 11

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
3 T 99Điểm Motorola X40

Motorola X40

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
4 T 99Điểm Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
5 T 99Điểm Nubia Red Magic 8 Pro

Nubia Red Magic 8 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
6 T 98Điểm Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
7 T 98Điểm vivo iQOO 11 Pro

vivo iQOO 11 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
8 T 98Điểm vivo iQOO Neo 8 Pro

vivo iQOO Neo 8 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
9 T 98Điểm Asus ROG Phone 7 Pro

Asus ROG Phone 7 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
10 T 98Điểm Motorola EdgePlus 2023

Motorola EdgePlus 2023

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
11 T 97Điểm Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
12 T 96Điểm Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
13 T 96Điểm Oppo Find X6

Oppo Find X6

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
14 T 96Điểm Vivo X90 ProPlus

Vivo X90 ProPlus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
15 T 96Điểm Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 1 V

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
16 T 96Điểm Nubia Red Magic 8 ProPlus

Nubia Red Magic 8 ProPlus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
17 T 96Điểm Xiaomi 13

Xiaomi 13

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
18 T 96Điểm Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
19 T 96Điểm Vivo X90

Vivo X90

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
20 T 96Điểm Nubia Z50 Ultra

Nubia Z50 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
21 T 96Điểm Xiaomi 13 Limited Edition

Xiaomi 13 Limited Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
22 T 95Điểm Nubia Z50

Nubia Z50

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
23 T 94Điểm vivo X Fold2

vivo X Fold2

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
24 T 94Điểm Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
25 T 92Điểm Meizu 20 Pro

Meizu 20 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
26 T 91Điểm Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
27 T 91Điểm Poco F5 Pro

Poco F5 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
28 T 90Điểm Vivo iQOO Neo7 Racing Edition

Vivo iQOO Neo7 Racing Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
29 T 89Điểm Nubia Red Magic 7S Pro

Nubia Red Magic 7S Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
30 T 89Điểm Asus ROG Phone 6D

Asus ROG Phone 6D

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
31 T 89Điểm Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone 6

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
32 T 88Điểm Xiaomi Redmi K60

Xiaomi Redmi K60

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
33 T 88Điểm Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
34 T 88Điểm Oppo Reno10 Pro Plus

Oppo Reno10 Pro Plus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
35 T 88Điểm Nubia Red Magic 7S

Nubia Red Magic 7S

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
36 T 88Điểm Asus ROG Phone 6D Ultimate

Asus ROG Phone 6D Ultimate

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
37 T 88Điểm Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
38 T 88Điểm vivo iQOO 10 Pro

vivo iQOO 10 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
39 T 87Điểm Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
40 T 87Điểm Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
41 T 87Điểm Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
42 T 87Điểm realme GT 2 Pro

realme GT 2 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
43 T 86Điểm vivo X Note

vivo X Note

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
44 T 86Điểm Xiaomi 12S

Xiaomi 12S

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
45 T 86Điểm realme GT 2 Master Explorer Edition

realme GT 2 Master Explorer Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
46 T 86Điểm vivo iQOO 10

vivo iQOO 10

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
47 T 86Điểm Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
48 T 86Điểm Asus ROG Phone 6 Pro

Asus ROG Phone 6 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
49 T 85Điểm Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
50 T 85Điểm Vivo iQOO Neo 7

Vivo iQOO Neo 7

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
51 T 85Điểm vivo X FoldPlus

vivo X FoldPlus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
52 T 85Điểm Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
53 T 85Điểm Lenovo Legion Y70

Lenovo Legion Y70

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
54 T 85Điểm Nubia RedMagic 7 Pro

Nubia RedMagic 7 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
55 T 85Điểm Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
56 T 85Điểm Honor Magic5 Ultimate

Honor Magic5 Ultimate

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
57 T 85Điểm Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
58 T 85Điểm Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
59 T 85Điểm OnePlus 9

OnePlus 9

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
60 T 84Điểm Nubia RedMagic 7

Nubia RedMagic 7

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
61 T 84Điểm Honor Magic5

Honor Magic5

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
62 T 84Điểm Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
63 T 84Điểm Poco F5

Poco F5

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
64 T 84Điểm vivo X Fold

vivo X Fold

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
65 T 84Điểm Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 SE

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
66 T 84Điểm vivo X80 Pro

vivo X80 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
67 T 84Điểm OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
68 T 84Điểm Nubia Red Magic 7

Nubia Red Magic 7

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
69 T 84Điểm OnePlus 10T

OnePlus 10T

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
70 T 84Điểm Honor Magic4 Pro

Honor Magic4 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
71 T 84Điểm Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
72 T 83Điểm Xiaomi Redmi K40 Pro

Xiaomi Redmi K40 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
73 T 83Điểm Vivo iQOO 7

Vivo iQOO 7

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
74 T 83Điểm Motorola X30 Pro

Motorola X30 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
75 T 83Điểm Honor Magic4

Honor Magic4

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
76 T 83Điểm Honor Magic4 Pro Ultimate

Honor Magic4 Pro Ultimate

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
77 T 82Điểm Xiaomi Redmi K50 Pro

Xiaomi Redmi K50 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
78 T 82Điểm POCO F4 GT

POCO F4 GT

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
79 T 82Điểm OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
80 T 82Điểm vivo iQOO Neo 6

vivo iQOO Neo 6

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
81 T 82Điểm ZTE Axon 40 Ultra

ZTE Axon 40 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
82 T 82Điểm Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
83 T 82Điểm vivo X80

vivo X80

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
84 T 81Điểm Samsung Galaxy S22Plus

Samsung Galaxy S22Plus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
85 T 81Điểm Honor 70 ProPlus

Honor 70 ProPlus

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
86 T 81Điểm Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
87 T 81Điểm Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
88 T 81Điểm Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K60 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
89 T 81Điểm Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
90 T 81Điểm Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 8 Flip

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
91 T 81Điểm Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
92 T 81Điểm Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
93 T 81Điểm Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition

Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
94 T 81Điểm Meizu 18

Meizu 18

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
95 T 80Điểm Honor Magic Vs Ultimate

Honor Magic Vs Ultimate

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc
96 T 80Điểm Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8

Màn biểu diễn
Trưng bày
Máy ảnh
Ắc quy
Khác
Các đặc điểm chính
Âm thanh
Giao diện và thông tin liên lạc