Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(jest integralną częścią Umowy użytkownika, której aktualna wersja jest zamieszczona pod następującym adresem: & nbsp; https: // rankquality.com / warunki korzystania /)

  1. Użytkownik, akceptując (akceptując) niniejszą Umowę o przetwarzaniu danych osobowych (zwaną dalej „Umową”), wyraża zgodę zgodnie z ustawą federalną nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” ( dalej - ustawa federalna Federacji Rosyjskiej „O danych osobowych ») Przetwarzanie danych osobowych (PD), a mianowicie: nazwisko, imię, patronimik; e-mail (e-mail); numery telefoniczne.

  2. Operatorem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Administracja zasobem informacyjnym „R ankQuality.com ” (zwanym dalej „Witryną Administracja”) znajdującej się pod nazwą domeny https:// rankquality.com / (zwany dalej „Zasobem”).

  3. Przetwarzanie powyższych danych osobowych będzie odbywać się poprzez mieszane przetwarzanie danych osobowych (zbieranie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja), zmiana, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, w tym przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie, niszczenie lub usuwanie).

  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się bezterminowo.

  5. Usunięcie danych osobowych z systemu na żądanie Użytkownika jest możliwe, jeżeli wniosek ten został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej „O danych osobowych” i wysłany z adresu e-mail Użytkownika na adres e-mail : admin @ rankquality.com , po otrzymaniu tego wniosku i rozpatrzeniu przez Administrację Witryny w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania wniosku do tej upoważnionej osoby. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wysyłając do Administracji wniosek o usunięcie PD z systemu, jednocześnie upoważnia Administrację do usunięcia swojego konta (konta) utworzonego przez Administrację podczas rejestracji tego Użytkownika w Zasobie.

  6. Celem przetwarzania danych osobowych jest korzystanie z Zasobu i jego usług, a także usług zintegrowanych z Zasobem.

  7. Użytkownik potwierdza również, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i wyraża pełną i bezwarunkową zgodę (akceptację) na wykorzystanie danych kontaktowych w celu utrzymania komunikacji, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany numer stacjonarny i/lub komórkowy, wysyłania wiadomości SMS na adres wskazanego telefonu komórkowego, realizacji wysyłania wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail w celu potwierdzenia danych niezbędnych do działania Zasobów i/lub jego poszczególnych usług, a także w celach określonych Umową z Użytkownikiem. Informacja zwrotna Administracji Witryny z Użytkownikiem nie jest powiązana z konkretną metodą, w tym, ale nie wyłącznie, z tymi określonymi w ramach powyższych działań.

  8. Użytkownik zapewnia również Administracji Witryny dostęp do następujących informacji technicznych: pliki cookie, sesje przeglądarki, adres IP użytkownika.