AMD Radeon RX 6600 AMD Radeon RX 6600
AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000
VS

Σύγκριση AMD Radeon RX 6600 vs AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000

AMD Radeon RX 6600

WINNER
AMD Radeon RX 6600

Εκτίμηση: 42 βαθμοί
AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000

AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000

Εκτίμηση: 0 βαθμοί
Βαθμός
AMD Radeon RX 6600
AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000
Εκτέλεση
7
4
Μνήμη
1
0
γενικές πληροφορίες
8
3
Λειτουργίες
7
5
Δοκιμές σε σημεία αναφοράς
4
0
λιμάνια
7
0

Κορυφαίες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

Βαθμολογία Passmark

AMD Radeon RX 6600: 12709 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000:

Βαθμολογία αναφοράς GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon RX 6600: 58175 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000: 26943

3DMark Fire Strike Score

AMD Radeon RX 6600: 19777 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000: 3537

Βαθμολογία δοκιμής 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon RX 6600: 21479 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000: 3905

Βαθμολογία συγκριτικής αξιολόγησης GPU απόδοσης 3DMark 11

AMD Radeon RX 6600: 28978 AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000: 6189

Περιγραφή

Η κάρτα βίντεο AMD Radeon RX 6600 βασίζεται στην αρχιτεκτονική RDNA 2.0. AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 στην αρχιτεκτονική Vega. Το πρώτο έχει 11060 εκατομμύρια τρανζίστορ. Το δεύτερο είναι Χωρίς δεδομένα εκατομμύρια. Το AMD Radeon RX 6600 έχει μέγεθος τρανζίστορ 7 nm έναντι 7.

Η βασική ταχύτητα ρολογιού της πρώτης κάρτας βίντεο είναι 1626 MHz έναντι Χωρίς δεδομένα MHz για τη δεύτερη.

Ας περάσουμε στη μνήμη. Το AMD Radeon RX 6600 έχει 8 GB. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 έχει εγκαταστήσει 8 GB. Το εύρος ζώνης της πρώτης κάρτας βίντεο είναι 224 Gb/s έναντι Χωρίς δεδομένα Gb/s της δεύτερης.

FLOPS του AMD Radeon RX 6600 είναι 9.23. Στο AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 Χωρίς δεδομένα.

Μεταβαίνει σε δοκιμές σε σημεία αναφοράς. Στο σημείο αναφοράς Passmark, ο AMD Radeon RX 6600 σημείωσε 12709 βαθμούς. Και εδώ είναι το δεύτερο φύλλο Χωρίς δεδομένα πόντων. Στο 3DMark, το πρώτο μοντέλο σημείωσε 21479 πόντους. Δεύτεροι 3905 βαθμοί.

Όσον αφορά τις διεπαφές. Η πρώτη κάρτα βίντεο συνδέεται χρησιμοποιώντας το Χωρίς δεδομένα. Το δεύτερο είναι Χωρίς δεδομένα. Η κάρτα βίντεο AMD Radeon RX 6600 έχει έκδοση Directx 12.2. Κάρτα βίντεο AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 -- Έκδοση Directx - 12.

Σχετικά με την ψύξη, το AMD Radeon RX 6600 έχει απαιτήσεις απαγωγής θερμότητας 132W έναντι Χωρίς δεδομέναW για AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000.

Γιατί το AMD Radeon RX 6600 είναι καλύτερο από το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000

  • Βαθμολογία αναφοράς GPU 3DMark Cloud Gate 58175 против 26943 , περισσότερα για 116%
  • 3DMark Fire Strike Score 19777 против 3537 , περισσότερα για 459%
  • Βαθμολογία δοκιμής 3DMark Fire Strike Graphics 21479 против 3905 , περισσότερα για 450%
  • Βαθμολογία συγκριτικής αξιολόγησης GPU απόδοσης 3DMark 11 28978 против 6189 , περισσότερα για 368%
  • Βαθμολογία δοκιμής 3DMark Vantage Performance 73679 против 20050 , περισσότερα για 267%
  • Turbo GPU 2491 MHz против 1750 MHz, περισσότερα για 42%
  • DirectX 12.2 против 12 , περισσότερα για 2%
  • Έτος έκδοσης 2021 против 2020 , περισσότερα για 0%

Σύγκριση AMD Radeon RX 6600 και AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000: Κύρια σημεία

AMD Radeon RX 6600
AMD Radeon RX 6600
AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000
AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000
Εκτέλεση
Ρολόι βάσης GPU
Η μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύτητα ρολογιού.
1626 MHz
max 2457
Σημαίνω: 1124.9 MHz
MHz
max 2457
Σημαίνω: 1124.9 MHz
Συχνότητα μνήμης GPU
Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή κατά τον υπολογισμό του εύρους ζώνης μνήμης
1750 MHz
max 16000
Σημαίνω: 1468 MHz
MHz
max 16000
Σημαίνω: 1468 MHz
FLOPS
Η μέτρηση της επεξεργαστικής ισχύος ενός επεξεργαστή ονομάζεται FLOPS.
9.23 TFLOPS
max 1142.32
Σημαίνω: 53 TFLOPS
TFLOPS
max 1142.32
Σημαίνω: 53 TFLOPS
ΕΜΒΟΛΟ
Η μνήμη RAM σε κάρτες βίντεο (επίσης γνωστή ως μνήμη βίντεο ή VRAM) είναι ένας ειδικός τύπος μνήμης που χρησιμοποιείται από μια κάρτα βίντεο για την αποθήκευση δεδομένων γραφικών. Χρησιμεύει ως προσωρινό buffer για υφές, σκίαστρες, γεωμετρία και άλλους πόρους γραφικών που χρειάζονται για την εμφάνιση εικόνων στην οθόνη. Περισσότερη μνήμη RAM επιτρέπει στην κάρτα γραφικών να λειτουργεί με περισσότερα δεδομένα και να χειρίζεται πιο σύνθετες σκηνές γραφικών με υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια. Προβολή όλων
8 GB
max 128
Σημαίνω: 4.6 GB
GB
max 128
Σημαίνω: 4.6 GB
Αριθμός νημάτων
Όσο περισσότερα νήματα έχει μια κάρτα βίντεο, τόσο περισσότερη επεξεργαστική ισχύ μπορεί να προσφέρει. Προβολή όλων
1792
max 18432
Σημαίνω: 1326.3
max 18432
Σημαίνω: 1326.3
Αριθμός λωρίδων PCIe
Ο αριθμός των λωρίδων PCIe στις κάρτες βίντεο καθορίζει την ταχύτητα και το εύρος ζώνης της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ της κάρτας βίντεο και άλλων εξαρτημάτων του υπολογιστή μέσω της διεπαφής PCIe. Όσο περισσότερες λωρίδες PCIe έχει μια κάρτα βίντεο, τόσο περισσότερο εύρος ζώνης και ικανότητα επικοινωνίας με άλλα στοιχεία του υπολογιστή. Προβολή όλων
8
max 16
Σημαίνω:
max 16
Σημαίνω:
Ταχύτητα απόδοσης pixel
Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα απόδοσης των pixel, τόσο πιο ομαλή και ρεαλιστική θα είναι η εμφάνιση των γραφικών και η κίνηση των αντικειμένων στην οθόνη. Προβολή όλων
159 GTexel/s    
max 563
Σημαίνω: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Σημαίνω: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Υπεύθυνος για τη δημιουργία υφής αντικειμένων σε τρισδιάστατα γραφικά. Το TMU παρέχει υφές στις επιφάνειες των αντικειμένων, γεγονός που τους δίνει μια ρεαλιστική εμφάνιση και λεπτομέρεια. Ο αριθμός των TMU σε μια κάρτα βίντεο καθορίζει την ικανότητά της να επεξεργάζεται υφές. Όσο περισσότερα TMU, τόσο περισσότερες υφές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ταυτόχρονα, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη υφή των αντικειμένων και αυξάνει τον ρεαλισμό των γραφικών. Προβολή όλων
112
max 880
Σημαίνω: 140.1
max 880
Σημαίνω: 140.1
ΠΕΠ
Υπεύθυνος για την τελική επεξεργασία των pixel και την εμφάνισή τους στην οθόνη. Τα ROP εκτελούν διάφορες λειτουργίες σε εικονοστοιχεία, όπως ανάμειξη χρωμάτων, εφαρμογή διαφάνειας και εγγραφή στο framebuffer. Ο αριθμός των ROP σε μια κάρτα βίντεο επηρεάζει την ικανότητά της να επεξεργάζεται και να εμφανίζει γραφικά. Όσο περισσότερα ROP, τόσο περισσότερα pixel και θραύσματα εικόνας μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να εμφανιστούν στην οθόνη ταυτόχρονα. Ένας υψηλότερος αριθμός ROP γενικά οδηγεί σε ταχύτερη και πιο αποτελεσματική απόδοση γραφικών και καλύτερη απόδοση σε παιχνίδια και εφαρμογές γραφικών. Προβολή όλων
64
max 256
Σημαίνω: 56.8
max 256
Σημαίνω: 56.8
Αριθμός μπλοκ shader
Ο αριθμός των μονάδων shader στις κάρτες βίντεο αναφέρεται στον αριθμό των παράλληλων επεξεργαστών που εκτελούν υπολογιστικές λειτουργίες στη GPU. Όσο περισσότερες μονάδες shader στην κάρτα βίντεο, τόσο περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την επεξεργασία εργασιών γραφικών. Προβολή όλων
1792
max 17408
Σημαίνω:
512
max 17408
Σημαίνω:
Πυρήνες επεξεργαστή
Ο αριθμός των πυρήνων επεξεργαστή σε μια κάρτα βίντεο υποδεικνύει τον αριθμό των ανεξάρτητων υπολογιστικών μονάδων που είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες παράλληλα. Περισσότεροι πυρήνες επιτρέπουν πιο αποτελεσματική εξισορρόπηση φορτίου και επεξεργασία περισσότερων δεδομένων γραφικών, οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση και ποιότητα απόδοσης. Προβολή όλων
28
max 220
Σημαίνω:
max 220
Σημαίνω:
Μέγεθος κρυφής μνήμης L2
Χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και οδηγιών που χρησιμοποιούνται από την κάρτα γραφικών κατά την εκτέλεση υπολογισμών γραφικών. Μια μεγαλύτερη κρυφή μνήμη L2 επιτρέπει στην κάρτα γραφικών να αποθηκεύει περισσότερα δεδομένα και οδηγίες, γεγονός που βοηθά στην επιτάχυνση της επεξεργασίας των λειτουργιών γραφικών. Προβολή όλων
2000
Χωρίς δεδομένα
Turbo GPU
Εάν η ταχύτητα της GPU έχει πέσει κάτω από το όριο της, τότε για να βελτιώσει την απόδοση, μπορεί να πάει σε υψηλή ταχύτητα ρολογιού. Προβολή όλων
2491 MHz
max 2903
Σημαίνω: 1514 MHz
1750 MHz
max 2903
Σημαίνω: 1514 MHz
όνομα αρχιτεκτονικής
RDNA 2.0
Vega
Όνομα GPU
Navi 23
Vega Raven Ridge
Μνήμη
Εύρος ζώνης μνήμης
Αυτός είναι ο ρυθμός με τον οποίο η συσκευή αποθηκεύει ή διαβάζει πληροφορίες.
224 GB/s
max 2656
Σημαίνω: 257.8 GB/s
GB/s
max 2656
Σημαίνω: 257.8 GB/s
ΕΜΒΟΛΟ
Η μνήμη RAM σε κάρτες βίντεο (επίσης γνωστή ως μνήμη βίντεο ή VRAM) είναι ένας ειδικός τύπος μνήμης που χρησιμοποιείται από μια κάρτα βίντεο για την αποθήκευση δεδομένων γραφικών. Χρησιμεύει ως προσωρινό buffer για υφές, σκίαστρες, γεωμετρία και άλλους πόρους γραφικών που χρειάζονται για την εμφάνιση εικόνων στην οθόνη. Περισσότερη μνήμη RAM επιτρέπει στην κάρτα γραφικών να λειτουργεί με περισσότερα δεδομένα και να χειρίζεται πιο σύνθετες σκηνές γραφικών με υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια. Προβολή όλων
8 GB
max 128
Σημαίνω: 4.6 GB
GB
max 128
Σημαίνω: 4.6 GB
Εκδόσεις μνήμης GDDR
Οι τελευταίες εκδόσεις της μνήμης GDDR παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων για καλύτερη συνολική απόδοση. Προβολή όλων
6
max 6
Σημαίνω: 4.9
max 6
Σημαίνω: 4.9
Πλάτος διαύλου μνήμης
Ένας ευρύς δίαυλος μνήμης σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες σε έναν κύκλο. Αυτή η ιδιότητα επηρεάζει την απόδοση της μνήμης καθώς και τη συνολική απόδοση της κάρτας γραφικών της συσκευής. Προβολή όλων
128 bit
max 8192
Σημαίνω: 283.9 bit
bit
max 8192
Σημαίνω: 283.9 bit
γενικές πληροφορίες
Μέγεθος κρυστάλλου
Οι φυσικές διαστάσεις του τσιπ στο οποίο βρίσκονται τα τρανζίστορ, τα μικροκυκλώματα και άλλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της κάρτας βίντεο. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του καλουπιού, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει η GPU στην κάρτα γραφικών. Τα μεγαλύτερα μεγέθη καλουπιών μπορούν να παρέχουν περισσότερους υπολογιστικούς πόρους, όπως πυρήνες CUDA ή πυρήνες τανυστήρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες δυνατότητες απόδοσης και επεξεργασίας γραφικών. Προβολή όλων
237
max 826
Σημαίνω: 356.7
max 826
Σημαίνω: 356.7
Μήκος
188
max 524
Σημαίνω: 250.2
max 524
Σημαίνω: 250.2
Γενιά
Μια νέα γενιά καρτών γραφικών περιλαμβάνει συνήθως βελτιωμένη αρχιτεκτονική, υψηλότερη απόδοση, πιο αποτελεσματική χρήση ισχύος, βελτιωμένες δυνατότητες γραφικών και νέες δυνατότητες. Προβολή όλων
Navi II
Χωρίς δεδομένα
Κατασκευαστής
TSMC
Χωρίς δεδομένα
Τροφοδοτικό ρεύματος
Όταν επιλέγετε τροφοδοτικό για μια κάρτα βίντεο, πρέπει να λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις ισχύος του κατασκευαστή της κάρτας βίντεο, καθώς και άλλα εξαρτήματα του υπολογιστή. Προβολή όλων
300
max 1300
Σημαίνω:
max 1300
Σημαίνω:
Έτος έκδοσης
2021
max 2023
Σημαίνω:
2020
max 2023
Σημαίνω:
Διάχυση θερμότητας (TDP)
Η απαίτηση διάχυσης θερμότητας (TDP) είναι η μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να διαχέεται από το σύστημα ψύξης. Όσο χαμηλότερο είναι το TDP, τόσο λιγότερη ενέργεια θα καταναλωθεί. Προβολή όλων
132 W
Σημαίνω: 160 W
W
Σημαίνω: 160 W
Τεχνολογική διαδικασία
Το μικρό μέγεθος των ημιαγωγών σημαίνει ότι πρόκειται για τσιπ νέας γενιάς.
7 nm
Σημαίνω: 34.7 nm
7 nm
Σημαίνω: 34.7 nm
Αριθμός τρανζίστορ
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, τόσο μεγαλύτερη ισχύς επεξεργαστή δείχνει αυτό. Προβολή όλων
11060 million
max 80000
Σημαίνω: 7150 million
million
max 80000
Σημαίνω: 7150 million
Έκδοση PCIe
Παρέχεται σημαντική ταχύτητα της κάρτας επέκτασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή με περιφερειακά. Οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εντυπωσιακή απόδοση και παρέχουν υψηλή απόδοση. Προβολή όλων
4
max 4
Σημαίνω: 3
max 4
Σημαίνω: 3
Πλάτος
109 mm
max 421.7
Σημαίνω: 192.1 mm
mm
max 421.7
Σημαίνω: 192.1 mm
Υψος
42 mm
max 620
Σημαίνω: 89.6 mm
mm
max 620
Σημαίνω: 89.6 mm
Σκοπός
Desktop
Laptop
Τιμή κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας
329 $
max 419999
Σημαίνω: 5679.5 $
$
max 419999
Σημαίνω: 5679.5 $
Λειτουργίες
Έκδοση OpenGL
Το OpenGL παρέχει πρόσβαση στις δυνατότητες υλικού της κάρτας γραφικών για την εμφάνιση αντικειμένων γραφικών 2D και 3D. Οι νέες εκδόσεις του OpenGL μπορεί να περιλαμβάνουν υποστήριξη για νέα γραφικά εφέ, βελτιστοποιήσεις απόδοσης, διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις. Προβολή όλων
4.6
max 4.6
Σημαίνω:
max 4.6
Σημαίνω:
DirectX
Χρησιμοποιείται σε απαιτητικά παιχνίδια, παρέχοντας βελτιωμένα γραφικά
12.2
max 12.2
Σημαίνω: 11.4
12
max 12.2
Σημαίνω: 11.4
Έκδοση μοντέλου Shader
Όσο υψηλότερη είναι η έκδοση του μοντέλου shader στην κάρτα βίντεο, τόσο περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες είναι διαθέσιμες για τον προγραμματισμό εφέ γραφικών. Προβολή όλων
6.5
max 6.7
Σημαίνω: 5.9
max 6.7
Σημαίνω: 5.9
Δοκιμές σε σημεία αναφοράς
Βαθμολογία Passmark
Το Passmark Video Card Test είναι ένα πρόγραμμα για τη μέτρηση και τη σύγκριση της απόδοσης ενός συστήματος γραφικών. Διενεργεί διάφορες δοκιμές και υπολογισμούς για να αξιολογήσει την ταχύτητα και την απόδοση μιας κάρτας γραφικών σε διάφορους τομείς. Προβολή όλων
12709
max 30117
Σημαίνω: 7628.6
max 30117
Σημαίνω: 7628.6
Βαθμολογία αναφοράς GPU 3DMark Cloud Gate
58175
max 196940
Σημαίνω: 80042.3
26943
max 196940
Σημαίνω: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
19777
max 39424
Σημαίνω: 12463
3537
max 39424
Σημαίνω: 12463
Βαθμολογία δοκιμής 3DMark Fire Strike Graphics
Μετρά και συγκρίνει την ικανότητα μιας κάρτας γραφικών να χειρίζεται τρισδιάστατα γραφικά υψηλής ανάλυσης με διάφορα γραφικά εφέ. Η δοκιμή Fire Strike Graphics περιλαμβάνει σύνθετες σκηνές, φωτισμό, σκιές, σωματίδια, αντανακλάσεις και άλλα γραφικά εφέ για την αξιολόγηση της απόδοσης της κάρτας γραφικών σε παιχνίδια και άλλα απαιτητικά σενάρια γραφικών. Προβολή όλων
21479
max 51062
Σημαίνω: 11859.1
3905
max 51062
Σημαίνω: 11859.1
Βαθμολογία συγκριτικής αξιολόγησης GPU απόδοσης 3DMark 11
28978
max 59675
Σημαίνω: 18799.9
6189
max 59675
Σημαίνω: 18799.9
Βαθμολογία δοκιμής 3DMark Vantage Performance
73679
max 97329
Σημαίνω: 37830.6
20050
max 97329
Σημαίνω: 37830.6
λιμάνια
Αριθμός υποδοχών 8 ακίδων
1
max 4
Σημαίνω: 1.4
max 4
Σημαίνω: 1.4
Διαθέτει έξοδο HDMI
Η παρουσία εξόδου HDMI σάς επιτρέπει να συνδέετε συσκευές με θύρες HDMI ή mini-HDMI. Μπορούν να μεταδώσουν βίντεο και ήχο στην οθόνη. Προβολή όλων
Υπάρχει
Χωρίς δεδομένα
Έκδοση HDMI
Η τελευταία έκδοση παρέχει ένα ευρύ κανάλι μετάδοσης σήματος λόγω του αυξημένου αριθμού καναλιών ήχου, καρέ ανά δευτερόλεπτο κ.λπ. Προβολή όλων
2.1
max 2.1
Σημαίνω: 1.9
max 2.1
Σημαίνω: 1.9
Αριθμός υποδοχών HDMI
Όσο περισσότερος είναι ο αριθμός τους, τόσο περισσότερες συσκευές μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα (για παράδειγμα, κονσόλες τύπου παιχνιδιού/τηλεόρασης) Προβολή όλων
1
max 3
Σημαίνω: 1.1
max 3
Σημαίνω: 1.1
HDMI
Μια ψηφιακή διεπαφή που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σημάτων ήχου και βίντεο υψηλής ανάλυσης. Προβολή όλων
Υπάρχει
Χωρίς δεδομένα

FAQ

Πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής AMD Radeon RX 6600 στα σημεία αναφοράς;

Ο κωδικός πρόσβασης AMD Radeon RX 6600 σημείωσε 12709 βαθμούς. Η δεύτερη κάρτα βίντεο σημείωσε Χωρίς δεδομένα πόντους στο Passmark.

Τι FLOPS έχουν οι κάρτες γραφικών;

Το FLOPS AMD Radeon RX 6600 είναι 9.23 TFLOPS. Αλλά η δεύτερη κάρτα βίντεο έχει FLOPS ίσο με Χωρίς δεδομένα TFLOPS.

Τι κατανάλωση ενέργειας;

AMD Radeon RX 6600 132 Watt. AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 Χωρίς δεδομένα Watt.

Πόσο γρήγοροι είναι οι AMD Radeon RX 6600 και AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000;

Το AMD Radeon RX 6600 λειτουργεί στα 1626 MHz. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέγιστη συχνότητα φτάνει τα 2491 MHz. Η βασική συχνότητα ρολογιού του AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 φτάνει τα Χωρίς δεδομένα MHz. Σε λειτουργία turbo φτάνει τα 1750 MHz.

Τι είδους μνήμη έχουν οι κάρτες γραφικών;

Το AMD Radeon RX 6600 υποστηρίζει GDDR6. Εγκατεστημένο 8 GB μνήμης RAM. Η παροχή φτάνει τα 224 GB/s. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 λειτουργεί με GDDRΧωρίς δεδομένα. Το δεύτερο έχει εγκατεστημένη μνήμη RAM Χωρίς δεδομένα GB. Το εύρος ζώνης του είναι 224 GB/s.

Πόσες υποδοχές HDMI έχουν;

Το AMD Radeon RX 6600 έχει 1 εξόδους HDMI. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 είναι εξοπλισμένο με Χωρίς δεδομένα εξόδους HDMI.

Τι υποδοχές τροφοδοσίας χρησιμοποιούνται;

Το AMD Radeon RX 6600 χρησιμοποιεί το Χωρίς δεδομένα. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 είναι εξοπλισμένο με Χωρίς δεδομένα εξόδους HDMI.

Σε ποια αρχιτεκτονική βασίζονται οι κάρτες βίντεο;

Το AMD Radeon RX 6600 είναι χτισμένο στο RDNA 2.0. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική Vega.

Τι επεξεργαστής γραφικών χρησιμοποιείται;

Το AMD Radeon RX 6600 είναι εξοπλισμένο με Navi 23. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 έχει οριστεί σε Vega Raven Ridge.

Πόσες λωρίδες PCIe

Η πρώτη κάρτα γραφικών έχει 8 λωρίδες PCIe. Και η έκδοση PCIe είναι 4. AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 8 λωρίδες PCIe. Έκδοση PCIe 4.

Πόσα τρανζίστορ;

Το AMD Radeon RX 6600 έχει 11060 εκατομμύρια τρανζίστορ. Το AMD Radeon RX Vega 8 Ryzen 4000 έχει Χωρίς δεδομένα εκατομμύρια τρανζίστορ