Smlouva o zpracování osobních údajů

(je nedílnou součástí uživatelské smlouvy, jejíž aktuální verze je zveřejněna na následující adrese: & nbsp; https: // rankquality.com / podmínky použití /)

  1. Uživatel přijetím (přijetím) této Smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“) uděluje svůj souhlas v souladu s federálním zákonem č. 152-FZ ze dne 27. července 2006 „O osobních údajích“ ( dále - Federální zákon Ruské federace „o osobních údajích ») Zpracovávat vaše osobní údaje (PD), a to: příjmení, jméno, příjmení; e-mail (e-mail); telefonní čísla.

  2. Provozovatelem pro zpracování osobních údajů Uživatele je Správa informačního zdroje „R ankQuality.com " (dále jen „Stránky). Administrace") umístěné na názvu domény https: // rankquality.com / (dále jen „zdroj“).

  3. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude prováděno prostřednictvím smíšeného zpracování osobních údajů (shromažďování, systematizace, shromažďování, uchovávání, zpřesňování (aktualizace), změna, použití, distribuce včetně přenosu, depersonalizace, blokování, zničení nebo výmazu).

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno po dobu neurčitou.

  5. Odstranění osobních údajů ze systému na žádost uživatele je možné, pokud je tato žádost vypracována v souladu s požadavky federálního zákona Ruské federace „o osobních údajích“ a odeslána z e-mailové adresy uživatele na e-mailovou adresu : admin @ rankquality.com po obdržení této žádosti a zvážení to správou stránek do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení žádosti této oprávněné osobě. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že zasláním žádosti Správě o odstranění PD ze systému současně povoluje Správě smazat jeho účet (účet) vytvořený Správou při registraci tohoto Uživatele na Zdroj.

  6. Účelem zpracování osobních údajů je využívání Zdroje a jeho služeb, jakož i služeb integrovaných se Zdrojem.

  7. Uživatel rovněž potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou správné a vyjadřuje úplný a bezvýhradný souhlas (akceptaci) s použitím kontaktních údajů pro udržování komunikace, telefonování na uvedenou pevnou linku a/nebo mobilní telefon, zasílání SMS zpráv na tel. zadaný mobilní telefon, realizovat zasílání e-mailů na zadanou e-mailovou adresu za účelem potvrzení nezbytných údajů pro provoz Zdroje a/nebo jeho jednotlivých služeb, jakož i pro účely stanovené Uživatelskou smlouvou. Zpětná vazba Administrace stránek s Uživatelem není vázána na konkrétní způsob, včetně, nikoli však výlučně, způsobů uvedených v rámci výše uvedených akcí.

  8. Uživatel také poskytuje Správě stránek přístup k následujícím technickým informacím: cookies, relace prohlížeče, IP adresa uživatele.